Co děláme?

Vracíme do zadávání veřejných zakázek zdravý rozum!

brain

Naše služby

Zadávání zakázek s důrazem na kvalitu

Bouráme mýty o nemožnosti hodnocení kvality. S kvalitativním hodnocením máme bohaté zkušenosti.

Více

Školení
a workshopy

Sdílíme zkušenosti. Organizujeme obecná školení i workshopy na míru. Ve všech oblastech, kterým se věnujeme. Absolventům pomáháme převádět naučené poznatky do praxe.

Kontaktujte nás

E-katalogy a elektronizace nákupů

Jsme předními odborníky na elektronizaci nákupů s využitím e-katalogů a interních e-shopů. Připravíme Vaši organizaci na elektronizaci a automatizaci procesů.

Vybrané projekty

Procesní analýzy a metodická doporučení

Procesy spojené s výběrem dodavatelů či realizací zakázek nastavíme tak, aby fungovaly efektivně, transparentně a hospodárně. Identifikujeme nedostatky a formulujeme doporučení k optimalizaci. Připravíme vzorové dokumenty na míru potřebám klienta.

Vybrané projekty

Architektonické a urbanistické soutěže

Máme funkční model architektonické/urbanistické soutěže. Umíme zohlednit skutečnou architektonickou kvalitu v celé své šíři – nikoliv jen estetiku, ale i technická a uživatelská hlediska. Díky dobrým kontaktům s ČKA zajistíme hladké projednání a schválení.

Vybrané projekty
projects

Počet projektů

+50
hapines

Spokojenost klientů

+94%

Zadávání zakázek s
důrazem na kvalitu

Zajištění zadání
zakázky „na klíč“

Komplexní poradenství při zadávání zakázky.
Od úvodního setkání projektového týmu po uzavření smlouvy s dodavatelem.
Efektivní vedení projektového týmu klienta.
Sledujeme naplnění stanovených cílů podle dohodnutého harmonogramu.
Stručně a srozumitelně.
Vytvořili jsme univerzální funkční řešení zadávací dokumentace a všech dalších potřebných dokumentů.

Kvalitativní kritéria
hodnocení nabídek

Bouráme mýty o nemožnosti hodnocení kvality. S kvalitativním hodnocením máme bohaté zkušenosti.
Hodnotíme nabídky, školíme, publikujeme, píšeme metodiky.
Vybereme dodavatele, kteří nabídnou nejlepší poměr ceny a výkonu.
Kvalitu hodnotíme pomocí počitatelných kritérií i sofistikovaných metod jako Best Value Approach/m4E.

Vybrané projekty

Zpracování obchodních podmínek
a Contract Management

Rozumná smlouva je základ.
A podpisem smlouvy to pro nás nekončí.
Máme bohaté praktické zkušenosti s aplikací standardů FIDIC i Českého smluvního standardu.
Důležitý je výsledek. Nastavíme podmínky tak, aby mohl být projekt realizován skutečně podle smlouvy.
Specializujeme se na výstavbové smlouvy – připravíme systém správy změna, mimořádných událostí a kompenzací.

Vybrané projekty FIDIC
Vybrané projekty Český smluvní standard

CONTREK - systém pro
férové IT smlouvy

Vytvořili jsme univerzální smluvní standard pro realizaci SW projektů a poskytování souvisejících služeb.
Jednoduchý, funkční jazyk.
Nástroj vhodný pro projekty soukromých i veřejných zadavatelů.

Koordinace přípravy
technického zadání

Požadavky klienta zpracujeme přehledně, srozumitelně a podle aktuální nejlepší praxe.
Sestavíme zadání pro výstavbové projekty; od projektanta přes zhotovitele až po správce stavby. Koordinujeme přípravu zadání pro IT projekty a jiné intelektuálně náročné činnosti.
Naší specialitou je Design-Build - připravujeme technické požadavky na účel, výkon nebo funkci.

Předběžné tržní konzultace

Máme za sebou desítky konzultací. Distančně či osobně. Hromadně či individuálně.
Seznámíme dodavatele s projektem a zajistíme jejich zpětnou vazbu.
Meet the Buyer - zajistíme veřejná setkání s dodavateli za účelem představení budoucích projektů klienta.

Vybrané projekty

Rekonstrukce Barrandovského mostu

Rekonstrukce Barrandovského mostu
Nový web města Brna

Tvorba a provoz webové platformy města Brna

Tvorba a provoz webové platformy města Brna

Na Florenci, rek. komunikace, P 1, č. akce 1000172 – Správce Stavby

Na Florenci, rek. komunikace, P 1, č. akce 1000172 – Správce Stavby

Nový webový portál Karlovarského kraje

Nový webový portál Karlovarského kraje

Rekonstrukce Filozofické fakulty UHK

Rekonstrukce Filozofické fakulty UHK