Rekonstrukce Barrandovského mostu

Podrobné informace o projektu Rekonstrukce Barrandovského mostu

Klient
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Název
Barrandovský most – celková rekonstrukce, číslo akce 999174
Hodnota
594 534 538,07 Kč bez DPH
Druh řízení
Otevřené řízení
Druh řízení
Odkaz
Kritéria hodnocení
Nabídková cena
40
Doby pro splnění milníků
40
Zkušenosti klíčového personálu
20

Co se povedlo

Implementace smluvních podmínek (FIDIC)

openclose

Nastavili jsme smluvní podmínky FIDIC (Červené knihy) a související vzorové dokumenty nejen pro potřeby tohoto projektu, ale pro využití na dalších investičních projektech klienta.

Výsledkem je vyvážená smlouva, která klientovi dovoluje efektivně, ale přitom transparentně řídit výstavbové projekty.

Zapracovány byly rovněž provazby na BIM a CDE (Společné datové prostředí), takže veškerá agenda spojená s výstavbou bude digitalizována.

Smlouva rovněž umožňuje aplikaci (doslova jakéhokoli) kvalitativního hodnocení nabídek bez nutnosti dalších úprav.

Výběr na základě kvality

openclose

Pod naším odborným vedením proběhl výběr na základě kvality dodavatele za méně než 1 měsíc.

Díky ověřovací fázi bylo nabízené plnění vybraným dodavatelem podrobně obhájeno a zadavatelem ověřeno.

Stanovením nejnižší hodnotitelné výše nabídkové ceny (383 mil. Kč bez DPH) a maximálně přípustné nabídkové ceny (660 mil. Kč bez DPH) se klient vyvaroval obtížím s mimořádně nízkou nabídkovou cenou, a zároveň získal jistotu, že nabídkové ceny nepřekročí jeho finanční možnosti.

Transparentní a spravedlivý proces

openclose

Díky nastaveným zadávacím podmínkám obdržel zadavatel 4 nabídky.

Žádný z účastníků nepodal proti postupu námitky, všichni neúspěšní se navíc vzdali práva na podání námitek.

Rychlost přípravy i zadání zakázky

openclose

Doba přípravy zadávacích podmínek včetně implementace smluvních podmínek FIDIC nepřekročila 3 měsíce.

Lhůta pro podání nabídek (vč. prodloužení) byla cca 60 dní.

Vyhodnocení včetně uzavření smlouvy bylo kratší než 1 měsíc.

Líbí se vám naše práce?

Vracíme do zadávání veřejných zakázek zdravý rozum!

brain
Český smluvní standard
E-shop
Architektonická soutěž
Předběžné tržní konzultace
CONTREK/IT projekty
Design-build
Best Value Approach
Procesní analýzy
Metodiky
FIDIC
Hodnocení kvality