Tvorba a provoz webové platformy města Brna

Tvorba a provoz webové platformy města Brna

Klient
Statutární město Brno
Název
Tvorba a provoz webové platformy města Brna – opakované řízení
Hodnota
31 328 000 Kč bez DPH
Druh řízení
Jednací řízení s uveřejněním
Druh řízení
Odkaz
https://www.brno.cz/
Kritéria hodnocení
BVA/m4E
Nabídková cena
30
Odborná úroveň
30
Rizika
15
Pokročilé řešení
10
Vlastnosti a schopnosti Projektového manažera
15

Co se povedlo

Kompletní zadávací podmínky a technického zadání

openclose

Zadávací podmínky jsme nastavili na míru projektu. S klientem jsme definovali projektové cíle – co od projektu očekává, jaké jsou jeho priority. Na projektové cíle jsme navázali předmět, adekvátní kvalifikační požadavky, kvalitativní hodnotící kritéria a technické a obchodní podmínky. Naše zadávací podmínky tvoří logický a harmonický celek.

Využili jsme naše vzorové formuláře, díky kterým udržujeme dokumenty stručné a přehledné.

Kolegové z Nehoupat se postarali o technické zadání. Nastavili podmínky pro vytvoření webu a jeho provoz, údržbu a vývoje podle představ klienta a aktuálních trendů. Zadávací podmínky jsme připravili tak, aby byly atraktivní pro kvalitní dodavatele. Výběr dodavatele podle kvality, vyvážená smlouva a možnost jednat o nabídkách jsou prvky, které dodavatele přesvědčily, že má smysl se o veřejnou zakázku ucházet.

Předběžné tržní konzultace

openclose

Názor dodavatelů je důležitý. Seznámili jsme dodavatele se zadávacími podmínkami a požádali je o nápady na jejich vylepšení.

Zpětná vazba mimo jiné potvrdila, že dodavatelé kvalitativní hodnocení podle metody BVA/m4E podporují.

Jednání o předběžných nabídkách

openclose

Jednání pod naším vedením byla efektivní a smysluplná. Soustředili jsme se vylepšení nabídky ve prospěch zadavatele.

Jednání o nabídkách přineslo mimo jiné snížení finální nabídkové ceny téměř o 1 mil. Kč bez DPH.

Výběr na základě kvality

openclose

Vybrat kvalitního dodavatele SW projektu vyžaduje individuální. Použili jsme naši metodu BVA/m4E a vybrali jsme dodavatele podle jeho odborné úrovně, schopnosti identifikovat a řídit rizika, návrhu projektových „vylepšení“ a kvalit projektového manažera.

Pod naším odborným vedením proběhl výběr na základě kvality dodavatele za méně než 1 měsíc.

Tvorba a provoz webové platformy města Brna

“Příprava zadávacího řízení byla velmi náročná.”

Příprava zadávacího řízení na tvorbu nových webových stránek byla velmi náročná zejména z důvodu, že takto rozsáhlý web samosprávy se mění velmi málo. Najít spolehlivého partnera s dostatečnými odbornými znalostmi v této oblasti není jednoduché, a proto jsme velmi rádi, že spolupráce s 4E Consulting, s r.o. dopadla úspěšně a na základě připraveného zadávací řízení se povedlo vysoutěžit společnost, se kterou nyní již více jak rok pracujeme na tvorbě jak hlavního webu města, tak řadě menších webových projektů.

Ing. Mgr. Jaroslav Mikuš, vedoucí právně-ekonomického referátu MMB

V čem jsme se posunuli dál?

Neleníme a neustále rozvíjíme naše služby. Připravili jsme univerzální smluvní standard pro realizaci SW projektů a poskytování souvisejících služeb = CONTREK.

Chci se dozvědět víc
Líbí se vám naše práce?

Vracíme do zadávání veřejných zakázek zdravý rozum!

brain
Český smluvní standard
E-shop
Architektonická soutěž
Předběžné tržní konzultace
CONTREK/IT projekty
Design-build
Best Value Approach
Procesní analýzy
Metodiky
FIDIC
Hodnocení kvality