Rekonstrukce Pedagogické fakulty UHK

UHK – modernizace a rekonstrukce budovy C

Klient
Univerzita Hradec Králové
Název
UHK – modernizace a rekonstrukce budovy C‍
Hodnota
339 428 979 Kč bez DPH
Druh řízení
otevřené řízení
Druh řízení
Odkaz
Kritéria hodnocení
Nabídková cena
50
Odborná úroveň
30
Rizika
10
Vlastnosti a schopnost Zástupce zhotovitele
10

Co se povedlo

openclose

openclose

openclose

openclose
Líbí se vám naše práce?

Vracíme do zadávání veřejných zakázek zdravý rozum!

brain
Český smluvní standard
E-shop
Architektonická soutěž
Předběžné tržní konzultace
CONTREK/IT projekty
Design-build
Best Value Approach
Procesní analýzy
Metodiky
FIDIC
Hodnocení kvality