Rekonstrukce Filozofické fakulty UHK

Když se na sklonku roku 2019 Univerzita Hradec Králové rozhodovala, jakým postupem vybrat zhotovitele rekonstrukce Filozofické fakulty, panovalo jasno v tom, že výběr musí vést k co nejkvalitnějšímu dodavateli s rozumnou nabídkovou cenou. Na základě zkušeností jiných veřejných investorů se UHK rozhodla zakázku zadat s využitím metody Best Value Approach upravené pro české potřeby v podobě metody BVA/m4E. A aby toho nebylo málo, realizace zakázky měla být podřízena mezinárodnímu smluvnímu standardu FIDIC. Měli jsme tu čest být při tom.

Klient
Univerzita Hradec Králové
Název
UHK – modernizace a rekonstrukce budovy B
Hodnota
149 000 000 Kč bez DPH
Druh řízení
otevřené řízení
Druh řízení
Odkaz
Kritéria hodnocení
Nabídková cena
50
Odborná úroveň
30
Rizika
10
Vlastnosti a schopnost Zástupce zhotovitele
10

Co se povedlo

Implementace smluvních podmínek (FIDIC)

openclose

Nastavili jsme smluvní podmínky FIDIC (Zelenou knihu) a související vzorové dokumenty nejen pro potřeby tohoto projektu, ale pro využití na dalších investičních akcích klienta.

Výsledkem je vyvážená a spravedlivá smlouva, která klientovi dovoluje efektivně, ale přitom transparentně řídit výstavbové projekty.

Manuál výstavbového projektu

openclose

Zpracovali jsme manuál výstavbového projektu, který nejen klientovi, ale vybranému zhotoviteli, technickému dozoru nebo i dotačnímu orgánu umožnil snazší orientaci v projektu, ve smluvních podmínkách FIDIC, vybraných institutech a klíčových aspektech projektu.

Výběr na základě kvality

openclose

Kromě nabídkové ceny byly nabídky hodnoceny v kritériích BVA/m4E, tj. Odborné úrovni, Rizicíh a pohovorem (Vlastnosti a schopnosti Zástupce zhotovitele).

Za relativně srovnatelnou nabídkovou cenu (148 892 815,- vs. 147 975 201 Kč bez DPH) byl vybrán dodavatel, který získal výrazně více bodů v kritériích kvality (99,69vs. 83,6 bodů).

Díky ověřovací fázi bylo nabízené plnění vybraným dodavatelem podrobně obhájeno a zadavatelem ověřeno.

Rychlost výběru

openclose

Doba hodnocení a přezkumu nabídek byla jen cca 3-4 týdny delší než délka „běžného“ výběrového řízení.

V čem jsme se posunuli dál?

Díky zkušenosti s tímto projektem jsme si prohloubili naše schopnosti a dovednosti s aplikací metody Best Value Approach.

Chci se dozvědět víc
Líbí se vám naše práce?

Vracíme do zadávání veřejných zakázek zdravý rozum!

brain
Český smluvní standard
E-shop
Architektonická soutěž
Předběžné tržní konzultace
CONTREK/IT projekty
Design-build
Best Value Approach
Procesní analýzy
Metodiky
FIDIC
Hodnocení kvality